Disclaimer

De op deze website afgebeelde gegevens, waaronder begrepen teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen, logo’s, waren en dienstmerken, zijn eigendom van of in licentie bij Sikking Vastgoed en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. De hiervoor genoemde rechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot deze site.

 

De inhoud van deze website mag alleen worden gebruikt voor niet-commerciële, privé-doeleinden. De inhoud van deze website mag voor andere doeleinden niet worden gekopieerd of verzonden, in elektronische of uitgeprinte vorm. Het is de gebruiker van de site niet toegestaan de inhoud van de site te vermenigvuldigen, door te sturen, distribueren, verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke, toestemming van Sikking Vastgoed. Wanneer u geïnteresseerd bent om de inhoud van deze website op een andere manier dan hierboven beschreven te gebruiken, neem dan contact op met Sikking Vastgoed.

 

De op deze website getoonde informatie wordt door Sikking Vastgoed met zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. Sikking Vastgoed verstrekt door middel van deze website louter informatie over producten en diensten die door Sikking Vastgoed worden aangeboden. Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht. Sikking Vastgoed aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het ononderbroken functioneren van deze website.

 

Hoewel Sikking Vastgoed alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is Sikking Vastgoed niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via Internet verzonden worden.

 

Verwijzingen naar sites die niet door Sikking Vastgoed worden onderhouden zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Hoewel Sikking Vastgoed uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid met betrekking tot sites die niet door Sikking Vastgoed worden onderhouden wordt afgewezen.

072 – 7210970