Projectmanagement

Sikking Projectmanagement biedt ondersteuning bij de voorbereiding en realisatie van elk denkbaar bouwproject. Door al vanaf de initiatieffase mee te denken, vormen de ruim aanwezige kennis en ervaring een belangrijke toegevoegde waarde. Zo kan samen met de opdrachtgever een efficiënte aanpak ontwikkelt worden voor elk project.

 

In overleg met de opdrachtgever worden alle uitgangspunten bij een project vastgelegd in een programma van eisen. Sikking Projectmanagement stelt op basis daarvan een investeringbegroting op en bewaakt de hierin vastgestelde budgetten. In overleg met de opdrachtgever worden de architect en overige adviseurs geselecteerd. De vertaling van het programma van eisen in een voorlopig en definitief ontwerp wordt begeleid en gecontroleerd. Samen met de opdrachtgever wordt gekozen voor een bouworganisatievorm. Naast de traditionele manier van aanbesteden kiezen wij ook regelmatig voor andere organisatievormen zoals bouwteam, design & build of turn-key. Het selecteren van de uitvoerende partijen, aanbesteden en contracteren horen bij de taken in het proces. Het geven van sturing aan alle partijen en het bewaken van de kwaliteit en de kosten zijn vanzelfsprekend.

 

Sikking Projectmanagement informeert de opdrachtgever over alle aspecten van het project middels financiële rapportages en periodiek overleg, en legt daarover verantwoording af. Vanaf het ontwerp tot en met de oplevering van een bouwproject worden alle zorgen voor een bouwproject overgenomen van de opdrachtgever en gefocust op het bewaken en beheersen van tijd, geld, kwaliteit en organisatie.

 

Wilt u weten wat Sikking Projectmanagement voor u kan betekenen? Neem geheel vrijblijvend contact met ons op.

072 – 7210970